O lecčems, co rámuje můj život člověka a kněze

Prof. Dr. P. Petr Piťha o prezidentské volbě a o mladých

20. 1. 2013 18:02
Rubrika: komentuji | Štítky: politika

Neznámým čtenářům pozdrav!

Byl jsem opětovně dotazován, jaký je můj názor na prezidentské volby. Vyslovuji se takto:

1. Mluvím jen za sebe, to jest ne jako exponent či mluvčí jakékoli organizace ani neoficiálního seskupení. Jde o můj názor. 

2. Ke svému rozhodování mám stejné informace jako každý běžný občan. Utvořit si obraz z tendenčně vyhrocených polopravd a neúplných informací je těžké. Přesto jsem dospěl k několika důležitým poznatkům:

a) V druhém kole prezidentských voleb je položena trochu jiná otázka než v prvém. Nejde již jen o výběr vhodného kandidáta, ale o zásadní rozhodnutí o dalším směřování naší společnosti. Nečekaný úspěch Karla Schwarzenberga byl způsoben vystoupením studentů středních a vysokých škol, kteří dali najevo svou nespokojenost se současně platným způsobem politického vedení státu. Odmítají zkorumpované jednání, aféry, skandály, pomluvy, korupci, nezájem o skutečné problémy a o běžné lidi. Budoucnost vidí ve zdravém rozumu a potřebném neosobním nadhledu. 

b) Naše společnost po více než 20 letech vývoje stojí ve významné společenské a mravní krizi. Zdravý chod státu je podvázán tím, že demokracie, ve které jsme se nenaučili žít, je podrývána zneužíváním pro osobní prospěch. Zájmy celku společnosti jsou opomíjeny a narůstá vliv nátlakových uskupení, která mezi sebou bojují. Ve zmatku už snad ani většina politiků neví, co kdo opravdu chce, a zápasí každý s každým. 

c) Z toho mně vyšlo, že mám a musím podpořit tento mladý hlas naší země. Jednak proto, že se s ním shoduji, jednak proto, že jako pedagog a jako uvážlivý starý člověk nesmím opustit své žáky a naše děti, když vystoupí ve prospěch života, spravedlnosti a rozumu. Tentokrát sice riskuji méně než 17. listopadu 1989, kdy jsem mladé lidi také doprovázel, ale celou svou osobností chci přispět k tomu, že jejich hlas nebude odmítnut s tím, že to jsou ještě nerozumné děti. Nejsou to děti, jsou to nositelé naší budoucnosti a nechci, aby jim někdo, ani teď, ani v budoucnu ubližoval.

Budu tedy volit kandidáta studentů Karla Schwarzenberga.

3. K tomuto vyjádření připojím ještě dvě upozornění:

Názor, že jeden hlas to nevytrhne, a proto nejít k volbám, je chyba. Jeden z kandidátů může vyhrát o jediný hlas, a to může být ten Váš. Nejít volit, protože mě politika nezajímá, je projevem člověka, který už to vzdal a o zbytek svého života ztratil zájem, je mu jedno, jaký dál bude. 

Uvědomuji si také s bolestí, že jako občan České republiky ponesu hanbu, o kterou se postarali mnozí z mých spoluobčanů. Ať totiž bude zvolen ten nebo onen, objeví se hlava našeho státu před světem poplivaná vlastním národem, vyválená v hnoji pomluv a zmazaná blátem lží, ve kterých si libuje kde kdo. Zamyslete se nad tím, co si o nás může cizina myslet, když tímto způsobem představujeme svého prezidenta.

V Praze 19. ledna 2013, v úmrtní den Jana Palacha

Prof. Dr. Petr Piťha

Zobrazeno 8998×

Komentáře

oMH

Tohle sdělení mého kolegy a přítele P. Petra Piťhy patří zcela určitě na Signály.

ViZ

A nejen na Signály, ale taky na ČBK

embec

velmi pěkné

MSF

zcela jistě souhlasím a patří nejen na Signály :-)

Eva66

Chvála Kristu,
ptám se Vás na hnutí Bilderberg, ve kterém je prý pan Schwanzerberg členem. Připadá mi to divné, ale dalo by se zjistit názor církevní autority?

Prodi

Ten kdo, podporuje například prosazování homosexuálního životního stylu a "choice legislativy" v otázce potratů nebo "gender rovnost " nikdy nositelem života, jak je v článku uvedeno, být nemůže...A K.S. tím, že je v přímém napojení na skupiny, které usilují o prosazování daných záležitostí do legislativy, takovým člověkem je... a sám se koneckonců podporou hodnot spjatými s výše uvedenými fenomény nijak netají...

HelenaH

Pavle, nikdo ti neporadí. Rozhodnout se musíme každý sám za sebe. Pan profesor Piťha je moudrý člověk a moudrý kněz...a je možná dobré ptát se moudrých lidí na jejich názor a učit se od nich.

Václav Němec

Beru to tak, že zvolím menší zlo a pokud dovolíte "slušnějšího" člověka....

kacarovi3

Prostudoval jsem vše dostupné a váhám.Není to snadné.Chybí informace.Kdybych našel jeho vyjádření,co míní udělat pro naši vlast a většinu obyvatel.

Inigo

Zdá se že D.O.S.T. volí Zemana ať to stojí co to stojí a někteří tradicionalisté budou raději volit Zemana spojeného s korupcí jen aby nemuseli volit jeho soupeře, že jim něco nesedí.

Filipek

"...kteří dali najevo svou nespokojenost se současně platným způsobem politického vedení státu." Pan profesor se velice mýlí, když říká takovýto nonsens. V jakém vesmíru není Karel Schwarzenberg členem současného establishmentu? Připadá mi, jakože šilhám, nebo vidím blbě.

ViZ

Eva66:
1) Bilderberg podle internetu není hnutí.
2) existuje několik konspiračních teorií, na základě nichž někteří ultras dovozují, že jede o skupinu usilující na základě ekonomicko-finančního vlivu o nastolení nového světového pořádku (NWO)
3) někteří pokládají tuto skupinu za jednu z forem novodobého zednářství
4) jedná se o VIP setkání, kam mohou pouze zvaní (takových setkání se po světě koná mnoho)
Pokud by šlo o NWO a zednářství, má církev jasně deklarovaná odmítavá stanoviska.

ViZ

Eva66:
Podle dostupných informací však jde "pouze" o mediálně přeceňovaná každoroční setkání mocných, bohatých, vlivných osob.
Mám dojem, že je to "něco jako" Rotary klub" - to jsou taky setkání skupin, kde se domlouvají mj. i kšefty, ale v zásadě jde o to, že se setkávají lidé podobného společenského zařazení s tím, že mohou "mluvit bez obalu a bez obav",
Na setkání Bilderbeg je lákavé to, že novinářští paparazzi a podobné kreatury jsou v dostatečné vzdálenosti, takže co se doma řekne taky doma zůstane. To není jak v ČR, kde se proslechne i to, co se nikdy nestalo...

vaso

Dovolím si, byť už tak úplně do kategorie mladých lidí nepatřím, vyjádřit se k prohlášení pana profeora Piťhy. Nepřijde mi správné na křesťanské sociální síti prosazovat kandidáta, který, dle svých slov, je katolíkem a přitom, hlasoval pro registrované partnerství a pro možnost rozšíření aborcí a také si ve svém volebním týmu drží lidi, kteří otevřeně podporují možnost adopcí dětí homosexuálními páry. Pan Schwarzenberg dále zastává názor, že by bylo vhodné i v naší zemi zavést možnost registrovaného partnerství pro heterosexuální páry a tím prakticky zlegalizovat "soužití na hromádce". Tyto jeho postoje jsou absolutně protikřesťanské a proto vychvalovat zde tohoto kandidáta mi nepřijde vůbec vhodné, natož slučitelné s morálními principy křesťanství.

vaso

Co se týče protikandidáta pana Zemana, tak ani o něm nemám žádné iluse. Jeho postoje k genderovým tématům, k aborcím a registrovanému partnerství jsou taktéž dohledatelné. Avšak mezi panem Zemanem a Schwarzenbergem je veliký rozdíl v tom, že jeden je ateistou a druhý , jak sám tvrdí, katolíkem. Katolík by dle mého měl mít morální zásady na jiné úrovni, nehledě na to, že názory pana Zemana v těchto tématech jsou poněkud umírněnější.

Co se týče napojení pana Schwarzenberga na skupinu Bildererg a další zde se zdržuji komentáře avšak z prohlášením důstojného pána Zatloukala se nestotožňuji. Katolík by se měl účasti na tajných či absolutně uzavřených jednání tohoto typu zříci. Nutno však dodat že i pan Zeman je členem Lions Clubu.

vaso

Dle mého názoru je rotariánství s křesťanstvím úplně stejně neslučitelné jako svobodné zednářství.
Toto je můj osobní názor a vím, že některým rotariánům, zde diskutujícím, se nemůsí líbit, ale diskusi se nebráním.

vaso

To babča-helča: Pan profesor Piťha je knězem? Z jeho podpisu je patrné pouze, že je profesorem a doktorem.

oMH

Ano, vaso: Petr P. je knězem. Překvapivá mezerka :-) http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Pi%C5%A5ha

Prodi

v podstatě se ztotožnuji s názorem Vasa...nejde mi o D.O.S.T - ale o to, jakého má kdo Boha/boha - Jestli toho křestanského, kterého známe z Bible - tedy Boha lásky a života..nebo boha smrti a destrukce...

oMH

Ad link od embec: P. Miloš Szabó to píše výstižně, stanovisko je dle mne čitelné a podložené.
Ad vaso, Prodi: Abstrahuji Vaše několikerá vyjádření asi takto: "Nevolím jednoho, že když se hlásí ke Kristu, je, sorry, dle mne příliš velký hříšník, - a volím druhého. On s pojmem hříchu jako ateista nepracuje a já to v polemice implicitně akceptuji, takže ho prostě dle Krista neměřím".
V tom uvažování je, promiňte myslím, něco převráceného.
Jeden znalec lidských srdcí, aby nám pomohl takové situace řešit, vykreslil příběh o celníku a farizeovi. Aby bylo jasno v osobách a obsazeních:
Celník = volič Karla;
farizej = volič kohokoli jen ne Karla,
pan Zeman = ..v příběhu vůbec nemá zastoupení, protože jak celník, tak farizej, tak Ježíšovi posluchači věřili v Boha!

oMH

A odlehčím to úsměvnou větou Zdeňka Svěráka (voliči MZ prominou): Nemám rád "lišáky", u nichž nikdy nevíte, zda se na vás usmívají jako na bytost, nebo jako na budoucí pochoutku.

vaso

Důstojný pane, netuším z čeho usuzujete, že volím pana Zemana.
Co se týče rozdělení na celníka a farizeje, k tomu nemám slov.
Co se týče toho, že je lepší volit "věřícího" člověka, byť by to byl populista s malým a nepevným morálním základem, než ateistu. Tak k tomuto poznamenám jen to, že, alespoň pokud mluvím sám za sebe, raději volím člověka podle jeho činů a charakteru než podle toho zda je věřícím či ateistou.

oMH

Tak to ale přece nestojí, vaso. Úplně polopatě: Budu-li mít vedle sebe
1. populistu s malým a nepevným morálním základem věřícího a
2. populistu s malým a nepevným morálním základem ateistu,
dám přednost kterému?
Já prvnímu, protože je to můj bratr v Kristu a protože může dojít k tomu, že je třeba "se polepšit" a že ví, jak. Vy druhému, protože on "za svoje hříchy tak moc nemůže", když Ho nepoznal?

vaso

Nevím proč, důstojný pane, ale stále mi podsouváte, že někoho volím. Vy však v předchozím komentáři křivdíte onomu ateistovi neboť i on může dojít prozření a obrácení.

oMH

To máte pravdu :-)

Elfkam

volím Karla :-)

HelenaH

i já☺

BarčaKvapilka

naši taky (já ještě nemůžu) :D

Eva66

ViZ Děkuji za vyjasnění.

kacarovi3

Prošel jsem v dokumentech způsob politické práce Zemana,jako premiéra a získal jsem názor,že takového člověka na hradě nechci.Znechutila mě jeho prodejnost a bezohlednost.Raději budu líp poznávat knížete,který se úplně v politice neprojevil.Lituji,že nikdo nenatočil dokument o jeho práci na ministerstvu zahraničí.Z neznalosti vznikají chyby a já nechci chybovat.Myslel jsem si,že Zemana trochu znám ale byl to omyl.

MSF

jedině Karel :-)

kacarovi3

Ted je otázka,jeli správné dávat svůj hlas Knížeti Karlovi.Církev vždy podporovala mocné aby získávala vliv i bohatství za tu prodejnost svého vlivu na prostý lid.Církev v tom viděla jediný způsob své existence a záruku ochrany nabytého majetku.Ježíš a jeho učedníci žádný majetek neměli,jen trochu peněz z prodeje majetku nových učedníků,kteří to vkládali do společné pokladny.Nemusel ohýbat hřbet před mocnými,nepotřeboval jejich ochranu a přišel aby sloužil,ne aby mu bylo slouženo.K tomu vybízel všechny učedníky.Je postoj církve zradou na Ježíši a jeho učení??

Elfkam

Církev nevydala doporučení koho volit :-)

vaso

Jen se momentálně tato instrukce nikde neuvádí, jelikož pak by odpadl ten, kterého volí většina nekritických lidí na signálech.

kacarovi3

Můj farář ve středu básnil celé kázání o Knížeti Karlovi,jaká je to hospodář a takové na hradě nutně potřebujeme.Církev stále využívá svůj vliv na své věřící.Jde o to,zdali správným směrem.Díky odporu Lidovců nevznikla sociální koalice ale opoziční smlouva.KDU jsme také volili na doporučení církve.

vaso

Kdyby radši důstojný pán kázal evangelium než chvalozpěvy na kandidáta voleb...

Elfkam

Ano ano, politika do kostela nepatří.

Elfkam

@vaso: Já myslel konkrétně jmenovité doporučení. Dokonalý není ani jeden kandidát.

oMH

Tipovačka: Přiřaďte A), B), C), D) ke KS a MZ.

Jaký je Váš názor na zrovnoprávnění vztahů rodinné povahy?

A) Je mi srdečně jedno, jakou sexuální orientaci má ten či onen občan, záleží mi pouze na jeho reálné výkonnosti a na tom, jakými hodnotami přispívá celkově české společnosti.

B) V roce 1990 byl zrušen §, zařazující pohlavní styk s osobou téhož pohlaví k trestným činům. Tím se změnil pohled zákonodárců na projevy homosexuality.
Smyslem zákona o registrovaném partnerství je řešit právní otázky, plynoucí z těchto vztahů. Když je homosexualita povolena, je správné vytvořit normy, které této skutečnosti odpovídají. Má zkušenost: je mnohem vhodnější schválit normu, upravující tyto vztahy po všech stránkách, než kvůli chybějícímu zákonu řešit v budoucnu mnohem složitější právní důsledky.

oMH

Jaký je Váš názor na zlegalizování adopce biologického potomka partnera/ky, případně legalizaci individuálních i společných adopcí stejnopohlavních párů v registrovaném partnerství?

C) Dle mne je důležité, že registrované partnerství není na stejné úrovni jako jako manželství. Jsem hluboce přesvědčen, že zákonodárství i moc výkonná by měly jednoznačně směřovat k podpoře rodiny jako základní a přirozené buňky společnosti.

D) Umožní-li adopce příjemnější život dítěte v rodině, která ho touto adopcí získá, než je tomu v dnešních dětských domovech, pak adopci doporučuji.

AndyMocuba

Díky o. Martine za Tipovačku - z výsledků je jasně vidět, kdo je nám v této oblasti blíže... Takže Karel na hrad!

HelenaH

i já děkuji

vaso

Dovolil bych si přidat ještě citát E) Myslím, že by měl být rozdíl mezi manželstvím a partnerským vztahem. Ideální se mi zdá francouzský způsob, ve kterém funguje institut partnerství i pro heterosexuální páry.

Zobrazit 45 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková